„Żłobkowe” to potoczna nazwa dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Nowe rozwiązanie wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 r.

Dofinansowanie można dostać na dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie bez względu na jego wiek albo na dziecko w wieku przez ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia. Z nowego programu mogą też skorzystać rodzice dziecka pierwszego, gdy kolejne jest objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Co ważne, nie ma żadnego kryterium dochodowego.

Warunkiem dofinansowania jest uczęszczanie dziecka do żłobka, klubu dziecięcego lub korzystanie z opieki opiekuna dziennego, więc z dofinansowania można będzie sfinansować część comiesięcznego czesnego w żłobku Bobasowo 😉

Za ten sam okres na dane dziecko można otrzymać tylko jedno dofinansowanie: rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) albo świadczenie żłobkowe. Rodzice będą musieli wybrać rodzaj wsparcia na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, które jest w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, czyli spełnia warunki do objęcia RKO, i uczęszcza do żłobka.

Świadczenie żłobkowe wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, z uwzględnieniem ewentualnych przyznanych zniżek.

Nie wlicza się tu opłaty za wyżywienie – tego nie można sfinansować ze żłobkowego.

Żeby uzyskać dofinansowanie, trzeba złożyć wniosek do ZUS.

Składanie wniosków będzie możliwe od 1 kwietnia 2022 roku. Rodzice będą mogli złożyć wniosek o dopłatę do żłobka wyłącznie drogą elektroniczną. Do wyboru są trzy sposoby: portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Platforma Usług Elektronicznych ZUS i bankowość elektroniczna.

O dofinansowanie mogą również wystąpić obcokrajowcy przebywający legalnie w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem uchodźców z Ukrainy. Potrzebny do tego będzie numer PESEL rodzica i dziecka, polski numer telefonu i konta bankowego oraz adres email. W ZUS działa już infolinia w języku ukraińskim, wnioski podobno też będą w dwóch językach.

Jeżeli ktokolwiek z Państwa będzie potrzebował dodatkowych informacji albo pomocy w składaniu wniosków, proszę o telefon albo kontakt mailowy. Postaramy się pomóc 😉